Aşk - Çift Akrostiş - Aşka Dair Güzel Sözler

A -cır acıtır kanar ah’lar ulaşır arşı alâ’ y - A

Ş - akır gönül ki yâr olur tanrı’ ya yakarı - Ş

K -alb vurgunu sevda der her dem ya ha - K

Sabiha Küçüktüfekçi


Aşka Dair Güzel Sözler


hz. mevlana,mevlana,mevleviHer kimin yakası bir aşktan dolayı yırtılmışsa, o hırstan ve ayıptan tamamıyla temizlenmiştir.

Kimde aşk endişesi yoksa, o kanatsız kalmış bir kuş gibidir, vah ona!

Ey bizim sevdası güzel aşkımız; şad ol!..

Toprak beden, aşktan dolayı göklere çıktı; dağ (bile aşktan) oynamaya başladı, çevikleşti.

Yemyeşil aşk bağının sonu, ucu-bucağı yok; orada gamdan ve neşeden başka ne meyveler var!Aşk dâvaya benzer; cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa dâvayı kazanamazsın ki!

Her ne kadar dille anlatmak aydınlatıcı ise de dile (gelmeyen) aşk, daha parlaktır.

Aşk seçkin erler için gemiye benzer. Gemiye binen kişinin bir âfete uğraması nâdirdir, çoğu zaman kurtulur.

Aşkın yüzlerce nazı, edâsı, ululuğu var. Aşk, yüzlerce nazla elde edilebilir.

Aşk vefakâr olduğu için vefakâr olanı satın alır. Vefasız adama bakmaz bile.

Aşkın beş yüz kanadı vardır. Her kanadı, arştan yer altına kadar bütün kâinatı kaplar.Aşk, denizi bir çömlek gibi kaynatır; aşk, dağı kum gibi ezer, eritir.

Aşk, gökyüzünü çatlatır, yüzlerce yarık açar; aşk, sebepsiz yeryüzünü titretir.

Temiz aşk, Muhammed'le eşti. Allah aşk yüzünden ona "Sen olmasaydın..." dedi.

Hasılı o, aşkta tekti. Onun için Allah, peygamberler içinden O'nu seçti.

Gönüllerin dönüşünü aşktan bil. Aşk olmasaydı dünya, donar kalırdı.hz. mevlana,mevlana,mevleviBu dünya pazarında sermaye altındır; o dünyada ise aşk ve iki ıslak göz.

Zahirî güzelliğe ait bulunan aşklar da aşk değildir; onlar sonunda bir utanç vesilesi olur.

En güzel olan Allah aşkından başka ne varsa can çekişmeden ibarettir...

Âşıklık, gönül iniltisinden belli olur; gönül derdi gibi bir dert yoktur.

Âşığın hastalığı diğerlerinden farklıdır; aşk, Hak sırlarının üsturlâbıdır. Âşıklar ferahlık kadehini, sevgililerin eliyle öldürüldükleri zaman içerler.

Dirhem vermek cömert kişiye lâyıktır. Can vermek de esasen âşığın vergisidir.

Âşık, aşk diyarında ne söylerse söylesin, ağzından aşk kokusu duyulur.

Âşıkların varlıkla işi yoktur; âşıklar, kârlarını sermayesiz elde ederler.

Âşıklar, yoklukta çadır kurarlar; onlar, yokluk gibi bir renktedirler, bir tek ruhları vardır onların!Âşıklara sevgilinin güzelliği müderristir; defterleri, dersleri, meşkleri de onun yüzü!

Aşk, âşıkların vücudunu inceltir, zayıflatır; sevgililerin vücutlarınıysa güzelleştirir.

Âşık, başını verince akıl kalır mı gayri? Her şey helâk bulur, yalnız O'nun hakikati kalır.

Kul, daima elbise, vergi diler; âşığın elbisesi ise daima sevgilinin cemâlidir.

Şeytan bile âşık olsa topu çeler; bir Cebrâil kesilir, şeytanlığı ölür.Aşk, kimseye niyazı ve ihtiyacı olmayan Allah'ın vasıflarındandır. Ondan başkasına âşık olmak, geçici bir hevestir.

Çünkü mecazi aşk, altınlarla bezenmiş bir güzelliktir. Görünüşü nurdur, fakat içi dumandır.

Nur gitti de dumanı meydana çıktı mı mecazi aşk, derhal soğur; donar kalır.


Hz. Mevlana

Bu yazarın ‘Aşk - Çift Akrostiş - Aşka Dair Güzel Sözler’ başlıklı yazısı da ilginizi çekebilir.

Okur Yorumları

Serkan Aygören - 28 Nisan 2009 01:02
Serkan Aygören
Fotoğrafları knedi çalışmalrımdan seçtim özellikle yazınız için =)
İKİSEKİZ.COM - Fotoğraf çekilir =)
Yürekten Mısralar - 28 Nisan 2009 04:22
Yürekten Mısralar
ister ilahi, ister kalbi olsun... her sekli guzeldir ask'in...

"Aşkın beş yüz kanadı vardır. Her kanadı, arştan yer altına kadar bütün kâinatı kaplar."

bir sarki vardi o geldi aklima bu cumleyi okuyunca;

"Biz aşk'i meleklerden caldik, Birbirimize sımsıkı bağlandık..."

oy Aşk oy...

hele ki karsilikli ise ne guzeldir dedirtti...

fotograflar cok hoş efem...

saygilar her iki dosta da...
yepyeni şiirlerle .
delidivane - 28 Nisan 2009 10:48
delidivane
Kan ile, cân ile, cânân ile.

Sen ile, sevgi ile, sevda ile.

Âşk ile, hasret ile, muhabbet ile.


Bülbüle gülmeyen gül, güle ötmeyen bülbül âşkına.
Gökte bir yerlere yetişirmişçesine salınan bulutların, yerde ruhundan koparılan bedenlerin, insanı umutlandıran rüyaların âşkına. Evvel Leyla ile Mecnun, evvel Ferhat ile Şirin, evvel Aslı ile Kerem âşkına. Sonra yağmurla toprağın, sonra arıyla papatyanın, sonra geceyle ayın âşkına. Yaşayıp da kavuşamayan, kavuşup da yaşayamayan, öte yarısını kabristana bırakan, kalbine çoktan beri mühür vurmuş yaralılar âşkına. Gönlünü hayırsıza, gözünü halden anlamayana, sevdasını bir başka bahara bırakanların âşkına. Sevmeyi ayrıcalık, sevilmeyi maharet, sevgisizliği selâmet sayanların âşkına. Ruhları çalınmış, bedenleri satılmış, yüzleri kızarmamış edepsizler âşkına. Âşkı tatmamış, âşka ulaşamamış, âşkı bulamamış, âşktan yana yanmış, âşkla yanmış, âşka yanmış âşıkların âşkına.

Sevda rıhtımında dolaşan, Babil'de kanayan, İstanbul'da yaşanan sevda âşkına. Denizle kabaran, rüzgârla salınan, güneşle ısınan sevda âşkına. Toprakta açan, göklerde yağan, insanla buluşan sevda âşkına. Yavuz ile lâl olan, Kanunî ile nakşolan, Fatih ile fetholan sevda âşkına. Âkif ile dillenen, Fazıl ile söylenen, Üstad ile filizlenen sevda âşkına. Hamza ile ağlatan, Mus'ab ile sızlatan, Muhammed ile yakan sevda âşkına.

Minber âşkına, mâkber âşkına, peygamber âşkına.

Yanmışlar âşkına, yananlar âşkına, yakan âşkına.

Allah âşkına.

(alıntı)

Görüyorsunuz ya gönül pencerelerimizin her yolu aşka açılıyor...
Yar aşkına...can aşkına Allah aşkına gelin yanalım...
AşıkLarın Şeriatıda Allah'tır, Mezhebi de...

üye olun, siz de katılın