Oku, Arastir, Düsün Ile mi Ögreniyoruz Acaba? – Atatürk Ve Hayata Dair Vecizeleri 4

0
242
Ilim ve Fen ile Ilgili Sözleri :


… Ilim ve fen nerede ise oradan alacagiz ve her millet ferdinin kafasina koyacagiz. Ilim ve fen için kayit ve sart yoktur. (27.10.1922, Bursa Ögretmenlerine.)…Memleketimizin en ileri, en hos, en güzel yerlerini üç buçuk sene kirli ayaklariyla çigneyen düsmani maglup eden zaferin sirri nerededir bilir misiniz ? Ordularin sevk ve idaresinde ilim ve fen esaslarini rehber almaktir. Milletimizi yetistirmek için asil olan mekteplerimizin, üniversitelerimizin kurulusunda ayni yolu takip edecegiz. Evet, milletimizin, siyasi, sosyal hayatinda, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktir… (27.10.1922, Bursa Ögretmenlerine.)
…Bundan sonra pek mühim zaferlere kavusacagiz. Fakat bu süngü zaferi degil, iktisat ve ilim ve kültür zaferleri olacaktir… (25/26.01.1923, Alasehir’de Halka Konusma.)
Dünyada hersey için, medeniyet için, hayat için, basari için, en hakiki mürsit bilimdir, fendir. Ilim ve fennin haricinde yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, delalettir… (22.09.1924, Samsun Ögretmenleriyle Konusma.)
Türk milletinin yürümekte oldugu ilerleme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasinda tuttugu mesale, pozitif ilimdir. (29.10.1933, Onuncu Yil Nutku.)
Inkilaplar ile Ilgili Sözleri :


…Kan ile yapilan inkilâplar daha saglam olur, kansiz inkilâplar ebedilestirilemez. Fakat biz inkilâba ulasmak için lüzumu kadar kan döktük. Bu kanlarimiz, yalniz muhabere meydanlarinda degil, ayni zamanda memleketin dahilinde de döküldü. Biliyorsunuz ki Hendek’te, Bolu’da, Konya’da, Yozgat’ta vesair memleketlerimizde bir çok isyanlar meydana geldi. Ve bunlarin hepsi bastirildi. Temenni ederim ki, bu dökülen kanlar yeterli olsun ve bundan fazla kan dökülmesin… (22.01.1923, Bursa Sark Sinemasinda Halkla Konusma) Arkadaslar ; inkilâbimiz Türkiye’nin asirlar için saadetini garanti etmistir. Bize düsen onu idrak ve takdir ederek çalismaktir. (11.09.1924, Bursalilarla Konusma.)
…Efendiler, vatanin birligini, hürriyet ve istiklâlini temin eden milletimizi Cumhuriyet idaresine kavusturan inkilâbimiz; iktisadi refah ve saadetimizi, medeniyet aleminde lâyik oldugumuz yeri de temin edecektir… (16.09.1924, Trabzonlularla Konusma.)
…Bu inkilâp, kelimenin ilk anda ima ettigi ihtilâl anlamindan baska, ondan daha genis bir degisimi ifade etmektedir. Bugünkü devletimizin sekli, asirlardan beri gelen eski sekilleri bertaraf eden, en gelismis tarz olmustur. (05.11.1925, Ankara Hukuk Fakültesinin Açilisinda.)
Türk milleti çok büyük olaylarla isbat etti ki, yenilikçi ve inkilâpçi bir millettir. Son senelerden önceki devirlerde de milletimiz yenilesme yollari üzerinde yürümeye, sosyal inkilâba tesebbüs etmemis degildir. Fakat hakiki faydalar görülemedi. Bunun sebebini arastirdiniz mi ? Bu sebep ise esasindan, temelinden baslanmamis olmasidir. (30.08.1925, Kastamonu’da Ikinci Konusma.)
Yaptigimiz ve yapmakta oldugumuz inkilâplarin amaci, Türkiye Cumhuriyeti halkini tamamen çagdas ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline getirmektir. Inkilâplarimizin asil gayesi budur… (30.08.1925, Kastamonu’da, 2. Konusma.)
Irtica ile Ilgili Sözleri :


…Hayat felsefesinin garip bir tecellisidir ki, her faydali ve her yeni seye karsi mutlaka bir kuvvet çikar. Buna bizim dilimizde ‘’Irtica’ derler. Iste bu irticanin imhasi için gerekli tedbirleri evvelden almis olmak lazimdir… (18.01.1923, Izmit’te Halk Ile Konusma.)
Unutmamalidir ki, milletin hakimiyetini bir sahista yahut belirli sahislarin elinde bulundurmakta menfaat bekleyen cahil ve gafil insanlar vardir. Hükümdarlar, kendilerini asli olmayan bir kuvvetin temsilcisi tanirlar ve bundan zevk alirlar. Fakat onlarin etrafindaki menfaatperestler, bunu din kisvesine büründürerek milleti igfâle, küçük görmeye çalisirlar. Nitekim simdiye kadar çalismislardir. Nihayet milletin kulagi bu söylentilerle dolar ve o telkinleri dinin icabi ve gerçeklerin ifadesi olarak kabul ederler. Bu gibilere gerici ve hareketlerine irtica derler… (31.01.1923, Izmir’de Halk Ile Konusma.)
Istiklal ile Ilgili Sözleri :


Ya Istiklâl, ya Ölüm !(1919) …Türkiye halki asirlardan beri hür ve bagimsiz yasamis ve bagimsizligi hayatin bir geregi kabul etmis ve bir milletin kahraman evlâtlaridir. Bu millet bagimsizliktan uzak yasamamistir. Yasayamaz ve yasamayacaktir. (18.06.1922, Claude Farrere Serefine Verilen Çay Ziyafetinde.)
Kanun ile Ilgili Sözleri :


…Kanun koyan insanlar birtakim seçkin özelliklere sahip olmak mecburiyetindedirler. O özelliklerden birincisi sudur efendiler: Kanun teklif eden, Kanun yapan, kanun koyan bir insan insanligin bütün hislerini bütün ihtiraslarini herkesten daha çok sezer ve bilir. Fakat nefsini herkesten çok va tamamen bütünüyle bunlardan ayirt etmek kudret ve yetenegine sahip olmalidir. Bu seçkin özelliklere sahip olmayan, insanlar insan toplulugu için kanun yapmak hak ve yetkisinden men edilmistir. Efendiler kanunlar hislere dayanarak ve uyularak yapilmaz. (1. 12. 1921, TBMM.)
Günün ihtiyaçlarina uygun kanun yapmak ve onu iyi uygulamak refah ve ilerleme vasitalarinin en mühimlerindendir.(1925)


Kapitülasyonlar ile Ilgili Sözleri :


…Kapitülâsyonlarin hiçbir kisminda istisnayi kabul etmiyoruz. Adlî, malî veya askerî kapitülâsyonlarin hiçbirini tanimiyoruz. (26. 09. 1922, Chicago Tribun’un Izmir’e Gönderdigi Muhabirine Verilen Demeç.)
Bana Avrupalilarin ve bilhassa Fransizlarin dogudaki yararlarindan bahsediyorsunuz. Her seyden evvel surasi bilinmek lâzimdir ki, Büyük Millet Meclisi hükümeti kapitülâsyonlarin devamini asla kabul etmeyecektir. Sayet yabanci uyruklular eskiden oldugu gibi, bundan sonra da kapitülâsyonlardan istifade etmeyi düsünüyorlarsa, aldaniyorlar. Kapitülâsyonlar bizim için mevcut degildir ve asla mevcut olmayacaktir. Türkiye’nin istiklâli her sahada tamamen ve eksiksiz onaylanmak sartiyla kapilarimiz bütün yabancilara açik kalacaktir… (2.11.1922, Petit Parisien Muhabirine Bursa’da Verilen Demeç.)
…Millî hududlarimiz dahilinde bulunan topraklarin bize verilmesinde israr edeceyiz. Ondan sonra, bu topraklar üzerinde tamamiyla, bagimsiz, yani kapitülâsyonsuz bir Türkiye yasamasini istiyoruz. Iste bütün istediklerimiz budur… (2.11.1922, Petit Parisien Muhabirine Bursa’da Verilen Demeç) …Kapitülâsyonlarin Türk milleti için ne derece nefret edilen birsey oldugunu size tarif edemem. Bunlari diger sekil ve namlar altinda gizleyerek bize kabul ettirmeye muvafak olacaklarini planlayan ve hayal edenler bu konuda pek çok aldaniyorlar. Zira, Türkler kapitülâsyonlarin devaminin kendilerini pek az vakitte ölüme sevkedecegini pek iyi anlamislardir… (25.12.1922, Le Journal Muhabiri Paul Herriot’a Çankaya’da Verilen Beyanat.)
Komünizim ile Ilgili Sözü :


Komünizm toplumsal bir meseledir. Memleketimizin hali, memleketimizin toplumsal sartlari, dinî ve millî ananelerinin kuvveti Rusya’daki komünizmin bizce tatbikine müsait olmadigi kanaatini dogrular bir mahiyettedir…(6.02.1921, Hâkimiyet-î Milliye.)
Köylüler ile Ilgili Sözleri :


Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmis olan köylüdür.(1922) Köylü hepimizin velinimetidir. Bu soylu unsurun refahini düsünecegiz. (20.07.1931, Eskisehir’den geçerken. « Zahire ticaretinde ziyan ettigini » söyleyen Uluçayirli Hasan Efendi’ye hitaben söylenmistir.)
Dünyanin hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadininin üstünde kadin mesaisi zikretmek imkâni yoktur.(1923)
Kültür ile Ilgili Sözleri :


Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür… Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiginden anlam çikarmak, uyanik davranmak düsünmek ve zekâyi egitmektir.(1936) …Kültür zeminle orantilidir. O zemin, milletin seciyesidir. (16.07.1921, Ankara, Maarif Kongresini Açarken.)
Asil ugrasmaya mecbur oldugumuz sey yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciligini tutmaktir.(1932) Kültür, tabiatin yüksek verimleriyle mesut olmaktir. Bu ifade içinde çok sey saklidir. Temizlik, saflik, yükseklik, insanlik vb. bunlarin hepsi insanlik niteliklerindendir.(1936)
Laiklik ile Ilgili Sözleri :


Laiklik, yalniz din ve dünya islerinin ayrilmasi demek degildir. Bütün yurttaslarin vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir.(1930) Laiklik, asla dinsizlik olmadigi gibi, sahte dindarlik ve büyücülükle mücadele kapisini açtigi için, gerçek dindarligin gelismesi imkânini saglamistir.(1930)
Lozan Barisi ile Ilgili Sözleri :


Lozan antlasmasi, Türk milleti aleyhine, asirlardan beri hazirlanmis ve Sevr antlasmasiyla tamamlandigi zannedilmis, büyük bir suikastin yikilisini ifade eden bir belgedir. Osmanli devrine ait tarihe esi geçmemis bir siyasi zafer eseridir. (24.07.1933, Hakimiyet-î Milliye.)
… Lozan barisi Türk tarihinde bir dönüm noktasidir. Türk milleti için siyasi bir zafer teskil eden bu antlasmanin Osmanli Tarihinde benzeri yoktur. Milletimiz bununla hakli olarak iftihar edebilir ve Türk milletin yüksek bir eseri olan bu antlasmanin yüksek kiymetini takdir etmesi lâzim gelen gençligin bunu mazide yapilmis antlasmalarla kiyaslanmasi gerekir. (26.07.1927, Dolmabahçe Sarayi, Lozan Baris Antlasmasi Hakkinda.)
Medeniyet ile Ilgili Sözleri :


…Memleketler çesitlidir, fakat medeniyet birdir, ve bir milletin gelismesi için bu tek medeniyete katilmasi lazimdir… (29.10.1923, Fransiz Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç.)
…Medeniyet yolunda yürümek basarili olmak hayatin sartidir. Bu yol üzerinde bekleyenler veyahut bu yol üzerinde ileri degil geriye bakmak bilgisizlik ve gafletinde bulunanlar, umumî medeniyetin coskun seli altinda bogulmaya mahkumdurlar. (30.081924, Dumlupinar’da Konusma.)
Efendiler, medeniyet yolunda basari yenilesmeye baglidir. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta ilim ve fen sahasinda basarili olmak için tek olgunlasma ve ilerleme yolu budur…(30.081924, Dumlupinar’da Konusma.)
Türk milletinin istidâdi ve kâti karari medeniyet yolunda durmadan ilerlemektir.(1924) …Fikrimiz, zihniyetimiz medeni olacaktir. Sunun bunun sözüne önem vermeyecegiz. Medeni olacagiz. Bununla iftihar edecegiz. Bütün Türk ve Islâm âlemine bakiniz. Zihinleri medeniyetin emrettigi sümul ve yükselmeye uyamadiklarindan ne büyük felaketler, ne istiraplar içindedirler. Bizim de simdiye kadar geri kalmamiz ve sonuç olarak son felaket çamuruna batisimiz bundandir… (24.08.1925, Kastamonu’da Bir Konusma.)
…Medeniyet öyle bir kuvvetli atestir ki ona ilgisiz olanlari yakar ve mahveder. (24.08.1925, Kastamonu’da Bir Konusma.)
…Milletimizi en kisa yoldan medeniyetin nimetlerine kavusturmaya, mesut ve müreffeh kilmaya çalisacagiz ve bunu yapmaya mecburuz. (26.08.1925, Inebolu’da Bir Konusma.)
Efendiler, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halki medenidir. Tarihte medenidir, hakikatte medenidir. Fakat ben sizin öz kardesiniz, arkadasiniz, babaniz gibi medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halki, fikriyle, zihniyetiyle medeni oldugunu ispat ve göstermek mecburiyetindedir. Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halki, aile hayatiyla, yasayis tarziyla medeni oldugunu göstermek mecburiyetindedir. Sonuç olarak medeniyim diyen, Türkiye’nin hakikaten medeni olan halki basindan asagiya dis görünüsüyle dahi medeni ve gelismis insanlar oldugunu göstermeye mecburdurlar… (28.08.1925, Inebolu’da Bir Konusma.)
Medenî olmayan insanlar, medenî olanlarin ayaklari altinda kalmaya maruzdurlar. (10.10.1925, Akhisar’da Bir Konusma.)
Millet ile Ilgili Sözleri :


Bugün vatanimizla bir millî kudret varsa o cereyan, felâketlerden ders alan milletin kalb ve dimagindan dogmustur.(1919) Millete efendilik yoktur; hizmet etme vardir. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur.(1921) …Milleti millet yapan, ilerleten ve yükselten kuvvetler vardir : fikir kuvvetleri ve sosyal kuvvetler… (27.10.1922, Bursa, Ögretmenlere.)
Bilelim ki kazandigimiz basari, milletin kuvvetlerini birlestirmesinden ileri gelmistir. Eger ayni basarilari, zaferleri ileride de kazanmak istiyorsak, ayni esasa dayanalim, ayni yolda yürüyelim.(1923) Milletlerin siyasetinde ancak menfaatleri vardir. Kimsenin kimseye dost olmayacagini bilelim.(1933) Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.(1935) …Kuvvet birdir ve o milletindir… (1.11.1937, TBMM, 5. Dönem 3.Toplanma Yilini Açarken.)
Milli Hakimiyet ile Ilgili Sözleri :


…Kesinlikle tekrar ederim ki milletin hâkimiyeti sonsuzdur. (19.01.1923, Anadolu Ajansi) Hâkimiyeti milliye, milletin namusudur, haysiyetidir, serefidir. (7.02.1923, Ikdam.)
Hürriyetin de, esitligin de, adaletin de dayandigi temel millî egemenliktir.(1923) Yeni Türkiye hükümetinin öz cevheri millî egemenliktir. Milletin kayitsiz ve sartsiz egemenligidir.(1923) Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karsisinda zincirler erir taç ve tahtlar yanar, mahvolur. Milletlerin esirligi üzerine kurulmus kurumlar her tarafta yikilmaya mahkûmdurlar.(30.08.1924, Dumlupinar’da Konusma)
Milli Kültür ile Ilgili Sözleri :


Milli kültürün her çigirda açilarak yükselmesini Türk Cumhuriyeti’nin temel dilegi olarak temin edecegiz. (1.11.1932, TBMM, 4. Dönem 2. Toplanma Yilini Açarken) …Yurdumuzu dünyanin en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çikaracagiz. Milletimizi en genis refah, vasita ve kaynaklarina sahip kilacagiz. Millî kültürümüzü çagdas medeniyet seviyesinin üstüne çikaracagiz. (29.10.1933, Ankara, 10. Yil Söylevi) …bir milletin kültür seviyesi, üç sahada; devlet, fikir ve ekonomi sahalarindaki faaliyet ve basari neticelerinin kazanciyla ölçülür. (01.11.1937,T.B.M.M. 5.Dönem, 3.Toplanma Yilini Açarken.)


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here