Oku, Arastir, Düsün Ile mi Ögreniyoruz Acaba? – Atatürk Ve Hayata Dair Vecizeleri 5

5
262

Atatürk ve Vecizeleri 1 , Atatürk ve Vecizeleri 2, Atatürk ve Vecizeleri 3, Atatürk ve Vecizeleri 4den devam ederek…  

Milli Mücadele ile Ilgili Sözleri :

Millî mücadeleyi yapan dogrudan dogruya milletin kendisidir, milletin evlâtlaridir. Millet analariyla, babalariyla, bacilariyla mücadeleyi kendisine ülkü edindi. …Millî mücadele de sahsi hirs degil, millî ideal, millî onur gerçek sebep olmustur… (14.101925, Izmir Kiz Ögretmen Okulunda Bir Konusma.)Bir milletin ruhu zaptolunmadikça, bir milletin azim ve iradesi kirilmadikça o millete hâkim olmanin imkâni yoktur. Halbuki asirlarin yarattigi millî bir ruha, kuvvetli ve daimî bir millî iradeye hiçbir kuvvet karsi koyamaz. (1.09.1924.)
Millî mücadelede sahsi hirs degil, millî ideal, millî onur asil etken olmustur.(1925) Milletin varligini devam ettirmek için fertleri arasinda düsündügü müsterek bag, asirlardan beri gelen sekil ve mahiyetini degistirmis, yani millet, dini ve mezhebî baglar yerine, Türk milliyeti bagi ile fertlerini toplamistir. (1925, Ankara Hukuk Mektebini Açarken.)
Biz dogrudan dogruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanagi Türk toplulugudur. Bu toplulugun fertleri ne kadar Türk kültürüyle 
dolu olursa o topluluga dayanan cumhuriyet de kuvvetli olur. (26.04.1926, Türk Ocaklari Delegelerine.)Milli ülküye tam bir iman ve onun gereklerini tereddütsüz yerine getirmenin neticesi elbette basaridir.(1931) Seneler geçtikçe, millî ideal verimleri, güvenle çalismada, ilerleme hevesinde, millî birlik ve millî irade seklinde, daha iyi gözlere çarpmaktadir. Bu, bizim için çok önemlidir ; çünkü biz, esasen millî varligimizin temelini, millî suurda ve millî birlikte görmekteyiz.(1936)
Milliyetçilik ile Ilgili Sözleri :


…Gerçi bize milliyetçi derler. Fakat biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle birlikte çalisan bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onlarin bütün milliyetlerinin gereklerini taniriz. Bizim milliyetçiligimiz herhalde bencil ve magrurane bir milliyetçilik degildir… (15.08.1920, TBMM.)
Bilelim ki millî benligini bulmayan milletler baska milletlerin avidir.(1923)
Misak-i Milli ile Ilgili Sözleri :


Misak-i Millî, baris yapmak için makul ve asgarî kosullarimizi içeren bir programdir. Barisa ulasmak için biraraya getirecegimiz esaslari içine alir… (Ocak 1922, Vakit Basyazari Ahmet Emin’e Verdigi Mülâkat.)
Baristan sonraki çalismada basarili olabilmek milletin istiklalinin korunmus olmasina baglidir Misak-i Millî’nin hedefi, onu temindir. (Ocak 1922, Vakit Basyazari Ahmet Emin’e Verdigi Mülâkat.)
Misak-i Millî dairesinde varligini temin ettikten sonra gürültü çikarip fesatçilik edecek ve araziyi genisletme fikrinde bulunacak adamlar ortaya çikmaz. Bence bu
na imkân yoktur. (Ocak 1922, Vakit Basyazari Ahmet Emin’e Verdigi Mülâkat.)Mondros Mütarekesi ile Ilgili Sözleri :


…Ahmet Izzet Pasa Hükümeti milliyetler esasina dayanan âdilâne bir barisa kavusmak emeliyle mütarekeye talip oldu. Istiklâl ugrunda namus ve yigitlikle dögüsen milletimiz 30 Ekim 1918 tarihinde imza olunan mütarekename ile silahini birakti. (24.04.1920, TBMM.)Itilâf donanmalari Istanbul’a girdikten sonra mütarekenâme ahkami bir tarafa birakildi. Gün geçtikçe artan bir siddetle, saltanat haklari, hükümet haysiyeti, millî izzetinefsimiz, saldirilara ugradi. Heyeti itilâfiyeden gördükleri tesvik ve fiilî himaye sayesinde Osmanli vatandasi gayrimüslim unsurlar her yerde küstahane tecavüze basladilar. (24.04.1920, TBMM.)
Nefer(Asker) ile Ilgili Sözleri :


Kahraman Türk neferi Anadolu muharebelerinin manasini anlamis, yeni bir mefkûre ile muharebe etmistir.(1921) …Memleketimiz su iki seyin memleketidir: biri çiftçi, digeri asker. Biz çok iyi çiftçi ve çok iyi asker yetistiren bir milletiz. Iyi çiftçi yetistirdik: çünkü topraklarimiz çoktur, Iyi asker yetistirdik: çünkü o topraklara kasteden düsmanlar fazladir. O topraklari sürenler, o topraklari koruyan hep sizlersiniz… (18.03.1923, Tarsus’ta Çiftçilerle Konusma.)

En büyük askerlik budur: Çesitli ihtimalleri çok iyi hesap etmeli, en iyi görüneni süratle tatbik etmeli.(1924) Ben askerligin herseyden çok sanatkârligini severim. (1912)
Okul ile Ilgili Sözleri :


…Mektep sayesinde, Mektebin verecegi ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanati, Türk ekonomisi, Türk siir ve edebiyati bütün güzelligi ile gelisir. (27.10.1922, Bursa, Ögretmenlere.)
…Mektep genç dimaglara, insanliga hürmeti, millet ve memlekete sevgiyi, serefi ve bagimsizligi ögretir…Bagimsizlik tehlikeye düstügü zaman onu kurtarmak için izlenmesi uygun olan en dogru yolu belletir… Memleket ve milleti kurtarmaya çalisanlarin ayni zamanda mesleklerinde birer namuskâr ve birer âlim olmalari lâzimdir. Bunu temin eden mekteptir. (27.10.1922, Bursa, Ögretmenlere.)
…Her fert dinini, diyanetini, imanini ögrenmek için bir yere muhtaçtir. Orasi da mekteptir. (31.01.1923, Izmir’de Halk Ile Konusma.)
Okullar ögretim ve egitim kadar, okul disindaki neslin sürekli bir aydinlik demeti altinda tutulmasi gereklidir. (07.07.1927, Dolmabahçe, Istanbul Muallîmler Heyetine söylenmistir.)
Ordu(Türk Ordusu) ile Ilgili Sözleri :

Dünyanin hiçbir ordusunda yüregi seninkinden daha temiz ve daha saglam bir askere rastgelinmemistir.(1921) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin ordusu, istilalar yapmak veya saltanatlar yikmak veya saltanatlar kurmak için sunun bunun elinde ihtiras aleti olmaktan uzaktir… (18.04.1922, TBMM, Ordu Hakkinda.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularinin vazifesi, Misak-i Millî hükümlerini temin etmektir. (2.09.1922, Izmir’de Ikdam Muhabiri Yakup Kadri’ye Verilen Beyanat.)
Ordumuz, Türk topraklarinin ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte oldugumuz sistemli çalismalarin yenilmesi imkânsiz teminatidir. (01.11.1937, TBMM, 5. Dönem 3. Toplanma Yilini Açarken.)
Ordumuz, Türk birliginin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliginin çeliklemis bir ifadesidir. (01.11.1937, TBMM, 5. Dönem 3. Toplanma Yilini Açarken.)
Büyük millî disiplin okulu olan ordunun; ekonomik, kültürel, sosyal savaslarimizda bize ayni zamanda en lüzumlu elemanlari da yetistiren büyük bir okul haline getirilmesine, ayrica itina ve himmet edilecegine, süphem yoktur. (01.11.1937, TBMM, 5. Dönem 3. Toplanma Yilini Açarken.)
Zaferleri ve mazisi insanlik tarihi ile baslayan, her zaman zaferle beraber medeniyet isiklarini tasiyan kahraman Türk ordusu ! Memleketini en buhranli ve müskül anlarda zulümden, felâket ve musibetlerden ve düsman istilâsindan nasil korumus ve kurtarmis isen Cumhuriyetin bugünkü verimli devrinde de askerlik tekniginin bütün modern silah ve vasitalari ile donanmis oldugun halde vazifeni ayni baglilikla yapacagina hiç süphem yoktur… (9.10.1938, T.C. Ordularina Mesaj, Ankara Hipodrumunda yapilan geçit resminden önce Basbakan Celâl Bayar tarafindan okunmustur.)
Ögretmenler ile Ilgili Sözleri :


Dünyanin her tarafinda ögretmenler insan toplulugunun en fedakar ve saygideger unsurlaridir.(01. 03. 1923.)
Yeni kusak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü ögretmenler toplulugundan ve onlarin yetistirecekleri ögretmenlerden alacaktir.(1924) Ögretmenler!… Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafizlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetistirmek sizin elinizdedir. (25.08.1924, Muallimler Birligi Kongresi Üyelerine.)
Ögretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr ögretmen ve egitimcilerini, sizler yetistireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktir… (25.08.1924, Muallimler Birligi Kongresi Üyelerine.)
Ögretmenler! Erkek ve kiz çocuklarimizin, ayni suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olmasi mühimdir. Memleket evlâdi, her ögrenim asamasinda ekonomik hayatta verimli, etkili ve basarili olacak surette donatilmalidir…. (25.08.1924, Muallimler Birligi Kongresi Üyelerine.)
…Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdani hür, irfani hür” nesiller ister. (25.081924, Muallimler Birligi Kongresi Üyelerine.)
Sizin basariniz, Cumhuriyetin basarisi olacaktir (25.08.1924, Muallimler Birligi Kongresi Üyelerine.)
…Milletleri kurtaranlar yalniz ve ancak ögretmenlerdir. Ögretmenden, egiticiden mahrum bir millet henüz millet namini almak yetenegini elde edememistir. Ona alâlâde bir kütle denir, millet denmez… (14.10.1925, Izmir Erkek Ögretmen Okulunda.)
Ögretmenler her firsattan istifade ederek halka kosmali, halk ile beraber olmali ve halk, ögretmenin çocuga yalniz alfabe okutur bir varliktan ibaret olmayacagini anlamalidir. (07.071927, Dolmabahçe Sarayi, Ist.Muallimler Heyetine Demeç.)
Para ile Ilgili Sözleri :


…Millî paramizin fiilen müstakar olan kiymeti muhafaza olunacaktir. (01.11.1936, TBMM, 5. Dönem 2. Toplanma Yilini Açarken.)
Samimi bir bütçeye ve hakiki bir ödeme dengesine dayanan paramizin fiilî istikrar vaziyetini kesin surette muhafaza edecegiz. (01.11.1937, TBMM, 5. Dönem 2. Toplanma Yilini Açarken)
Peygamber ile Ilgili Sözleri :


…Allah, Hazreti Âdem Aleyhisselâmdan itibaren bilinen ve bilinmeyen sayilamayacak kadar çok nebiler, peygamberler ve resuller göndermistir. Fakat Peygamberimiz vasitasiyle en son dini ve medeni hakikatleri verdikten sonra artik insanlikla araci kullanarak temasta bulunmaga lüzum görmemistir… (01.11.1922, TBMM) …Peygamberimiz efendimiz hazretleri, cenabi hak tarafindan insanlara dini hakikatleri teblige memur ve resul olmustur… (07.02.1923, Balikesir’de Halka Konusma.)
O, Allah’in birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adin silinir, fakat sonuca kadar o, ölümsüzdür.(1926)
Sanat ile Ilgili Sözleri :


…Sanatsiz kalan bir milletin hayat damarlarindan biri kopmus olur. (16.03.1923, Adana Esnaflariyle Konusma.)
Bir milleti yasatmak için birtakim temeller lâzimdir ve bilirsiniz ki, bu temellerin en mühimlerinden biri sanattir… (16.03.1923, Adana Esnaflariyle Konusma.)
…Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkûmdur… (16.03.1923, Adana Esnaflariyle Konusma.)
Sevr Antlasmasi ile Ilgili Sözü :


…Siyasî, adlî, iktisadî ve malî bagimsizligimizi imhaya ve sonuç olarak yasama hakkimizi inkâr ve ortadan kaldirmaya yönelik olan Sevr Antlasmasi bizce mevcut degildir… (17.01.1921, United Telgraph Muhabirine Demeç.)
Spor ve Sporcu ile ilgili Sözleri :


Biz henüz Avrupa derecesine gelmedik. Sporda tek ve açik bir gaye gözetmek lâzimdir. Sporu ya propaganda için yapacagiz, yahut da bedenî olgunlasmamizi temin için yapacagiz. (16.08.1923, Ankara Türkocagi Toplantisinda Ali Sami(Yen) Beyin verdigi bilgi üzerine.)
Efendiler; dünyada spor hayati, spor çevresi çok önemlidir. Bunu siz uzmanlara açiklamaya gerek görmüyorum. Bu kadar önemli olan spor hayati, bizim için daha önemlidir. Çünkü irk meselesidir. Irkin düzelmesi ve gelismesi meselesidir. Ayiklanmasi meselesidir ve hattâ biraz medeniyet meselesidir… (30.09.1926, Çankaya Cumhurbaskanligi Köskü Türkiye Idman Cemiyetleri Ittifaki Kongresi adina gelen heyet’e konusmasi.)
…Türk sporculugu uluslararasi alanda lâyik oldugu yerini kazanacaktir O zaman Türk sporculugu, memleket ve millet hayatinda etkili oldugu kadar biraz da medeni ve belki de benim tahminimden fazla bir medeniyet belirtisi olacaktir. (30.09.1926, Çankaya Cumhurbaskanligi Köskü Türkiye Idman Cemiyetleri Ittifaki Kongresi adina gelen heyet’e konusmasi.)
Ben sporcunun zeki, çevik ve ayni zamanda ahlâklisini severim.(1937) Seref Ile ilgili Sözü : …Yalniz sunu bir hakikat olarak biliniz ki, seref hiç bir zaman bir adamin degil, bütün milletindir. Eger yapilan isler önemliyse, gösterilen zaferler açiksa, inkilâplar dikkat çekiciyse her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük isleri ancak çok kabiliyetli olan büyük milletler yapabilir ve bu milletin her ferdi böyle en kabiliyetli ve büyük bir millete mensup oldugunu düsünerek kendini tebrik etsin. (16.03.1923, Adana Çiftçileriyle Konusma.)Tarih ile Ilgili Sözleri :

Tarih ne güzel aynadir. Insanlar, özellikle ahlâkla gelismemis kavimler, en büyük kutsal kavramlar karsisinda bile hasis duygulara tâbi olmaktan nefislerini men edemiyor. Tarihin sinesine geçen büyük hâdiselerde bu hadiseler içinde uygulayici ve etkili olanlarin hâl hareket ve muameleleri onlarin ahlâk seviyelerini ne açik gösterir.(1915) Tarih: Bir milletin kanini, hakkini, varligini hiç bir zaman inkâr edemez.(1919) Tarih yapan akil, mantik, muhakeme degil, belki bunlardan çok hissiyattir. (15.03.1923, Adana’da Halkla Konusma.)
Efendiler, tarih, milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken bir çok siyasi, askerî, sosyal sebepler bulmakta ve saymaktadir… (17.11.1923, Izmir Iktisat Kongresini Açis Söylevi.)
Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadik kalmazsa, degismeyen hakikat insani sasirtacak bir nitelik alir.(1931) Bir eser meydana getirerek, ertesi gün pisman olmaktansa, hiçbir eser meydana getirememek güçsüzlügünü itiraf etmek daha iyidir.(1931) Tarih; hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olaylari bulmaya çalismaliyiz. Eger bunlari bulamazsak meçhuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmekten çekinmeyelim. (10 Kasim 1935, Ulus.)5 YORUMLAR

 1. Onu ne kadar ozluyoruz…
  hele ki su zamanda…

  makale esliginde secilen fotograflarda cok guzeldi.

  hocamin ve Serkan beyin emegine saglik.

  daim sevgimle…

 2. Yazi simdi dikkatimi çekti, ancak okumak için vaktim yok, ilk firsatta okuyacagim ve elestirimi yapacagim, o yüzden de isaretlemis olmak için bir yorum yazayim istedim yoksa arada kaynayip gitmesin 🙂

 3. Her yazinin üstünden kalp resmi ile ifade edilen "begen" ibaresi var! Eger yaziyi begenirseniz isaretlemis olursunuz. Daha sonra kendi profilinize tikladiginizda "begendiklerim" bölümünde yaziyi görebilirsiniz sevgili @sakarpiyon =)

 4. Ben yaziyi henüz okumadim ki begeneyim, öyle degil mi belki begenmeyecegim 🙂 Lütfen begen dügmesi yanina bir de isaretle gibi bir dügme daha koyunuz, sonrasinda girip isaretlediklerim arasinda görebileyim 😉

  Zaten bu bir yazi dizisiymis ki simdi dikkatimi çekti, hepsini birden okumam oldukça uzun sürecek gibi, en azindan simdiden yazanin ellerine saglik diyeyim o kadar emek harcanmis 🙂

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here